ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γίνεται γνωστό ότι κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, εγκρίθηκε το αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ. Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος Δημοσίου και Ο.Τ.Α., που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου (https://hr.apografi.gov.gr) παρατίθενται στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /804/οικ.12130/11.06.2021 (ΑΔΑ:ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ) εγκύκλιο η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.apd-depin.gov.gr) στην διαδρομή Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας - Εγκύκλιοι ΥΠΕΣ Ο αναλυτικός πίνακας με τις εγκεκριμένες θέσεις είναι διαθέσιμος ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Ολοκληρώθηκε, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΨΦ4ΚΟΡ1Φ-ΨΧ5) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο καθαρισμός τεσσάρων παραλιών της Ιθάκης, από εγκαταλειμμένο, από το 2012, ιχθυοτροφείο, που είχε δημιουργήσει μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία πολλών φορέων αζημίως για το ελληνικό Δημόσιο. Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου της HEALTHY SEAS, με φωτογραφίες και βίντεο, που διατίθεται ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας Ανδρέα Κτενά είχαν την Τετάρτη 26 Μαΐου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, Νικόλαος Παπαθεοδώρου και ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διονύσης Παναγιωτόπουλος. Συγκεκριμένα, η συνεργασία είχε ως αντικείμενο διοικητικά και τεχνικά θέματα, όπως περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων οδοποιίας και μικρών λιμένων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η εφαρμογή του προγράμματος δασοπροστασίας, που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2021. Στόχοι του σύνθετου αυτού προγράμματος είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών και της εξ αυτών διακίνησης της υλοτομημένης ξυλείας, ο έλεγχος της λαθροθηρίας, των καταπατήσεων και εκχερσώσεων δημοσίων δασικών εκτάσεων και γενικά το σύνολο των δασικών παρανομιών, καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της αγροτικής ασφάλειας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχεδίου δασοπροστασίας όλες οι δασικές υπηρεσίες θα λειτουργούν σε καθημερινή βάση (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών & αργιών) από 07.00 έως 22.00, ενώ θα διενεργούνται και νυχτερινές περιπολίες του προσωπικού τους εντός των δασικών συμπλεγμάτων των περιοχών ευθύνης τους. Για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος σημαντικό ρόλο θα έχει, για άλλη μια φορά, η υπερπροσπάθεια που καλείται να επιδείξει το σύνολο του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών σε μια χρονική στιγμή που ταυτόχρονα υλοποιούνται και άλλες σημαντικές δράσεις όπως αυτή της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Στην πολύπλευρη αυτή προσπάθειά οι δασικές υπηρεσίες επιθυμούν και ευελπιστούν να έχουν την συνδρομή κάθε ευαισθητοποιημένου και φιλόνομου πολίτη, καθώς και όλων των φορέων, κρίνοντάς την όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη ώστε να αποτραπούν οι όποιες προσπάθειες καταστροφής των δασών, των δασικών και αγροτικών εκτάσεων της περιοχής μας.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της κατάρτισης - αναμόρφωσης των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Έτσι λαμβάνει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών και δίνεται λύση στο πρόβλημα της άμεσης ενημέρωσης για τον χαρακτήρα και την μορφή των εκτάσεων, ιδιαίτερα για αυτές που έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί μεγάλα έργα. Παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ενάντια σε κάθε κακόβουλη ενέργεια. Τονίζεται ότι στους δασικούς χάρτες σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών και δεν θίγονται ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα. Κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών . Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού. Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (www.apd-depin.gov.gr), στις Γενικές Ανακοινώσεις, βρίσκεται αναρτημένο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ερμηνείας του δασικού χάρτη και της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.
Συνάντηση των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα έλαβε χώρα στην Αθήνα την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.  Στη συνάντηση έγινε ουσιαστική και εκτενής συζήτηση για την διοικητική οργάνωση και το θεσμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με έμφαση στη νέα δυναμική που επιφέρει η ανάγκη πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στα όργανα και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και των υπηρεσιών του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.