ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ " ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"

Απευθείας ανάθεση προμήθειας δύο (2) τροχήλατων καροτσιών μεταφοράς φορτίων προς διευκόλυνση της μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στις αποθήκες των κτιρίων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 & 158 στην Πάτρα.

Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή υπηρεσιών εκτυπώσεων φακέλων για τους σαράντα τρείς (43) Υδρολογικούς Σταθμούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκονται στην εποπτεία της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας του Ε.Φ. 999.01 της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Έλεγχος Νομιμότητας της υπ’αριθμ. 27-376/2-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΡΠ46ΜΓ2Α-Μ93) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Έλεγχος Νομιμότητας της υπ’αριθμ. 30-408/30.11.2023 (ΑΔΑ:9ΡΕΙ46ΜΓ2Α-ΟΘΓ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σχετικά με «Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2023»

Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της αρ. 235-29/25-9-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΑΚ7ΛΕ-ΝΣ5) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 19-2/27-11-2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΦΩ46Μ2Τ2-5ΥΤ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α.) Κέρκυρας

Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 28/2023 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Παιδιού, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Καλαβρύτων» (4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικού (pickup roller) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του Ε.Φ. 999.03 της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 465/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ.

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

ΕΣΔ Πράσινο Ταμείο

PRASINO TAMEIO GR LOGO

Κτηματολόγιο

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Your Europe

your europe

Δασικοί Χάρτες