Έλεγχος Νομιμότητας των υπ΄ αρ. 33/28.02.2023 & 34/28.02.2023 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με τις οποίες εγκρίνονται, αντίστοιχα, η αριθμ. 5/21.02.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με θέμα «κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2023» & η αριθμ. 6/21.02.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με θέμα «ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2023, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας»».

έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής και κατακύρωση του άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού»

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.72/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.69/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.58/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.70/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.42/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.71/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 34/23 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

ΕΣΔ Πράσινο Ταμείο

PRASINO TAMEIO GR LOGO

Κτηματολόγιο

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Your Europe

your europe

Δασικοί Χάρτες