Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 275/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αργοστολίου.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 138/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ληξουρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων ετών 2022 & 2023 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ "ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ"

ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ"

ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΕΤΡΟΥ"

Επικύρωση της αριθ. 87/2021 (ΑΔΑ:Ψ8ΖΤΩ6Ζ-8ΝΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας.

Έλεγχος Νομιμότητας της υπ΄ αρ. 1195/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ορισμός εισηγήτριας εκκαθάρισης δαπανών για το έργο «Αναβάθμιση δασικής πολιτικής και δασοπροστασίας με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο» (Κωδικός στο ΠΔΕ: 2019ΣΕ58400001) της ΣΑΕ 584, με Υπόλογο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δασικοί Χάρτες

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Your Europe

your europe