ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 19:47

Ολοκλήρωση του έργου AquaNEX

Ολοκληρώθηκε το έργο  «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques» (Διατήρηση και διασφάλιση ποιότητας των συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα και την Αλβανία με τη χρήση τεχνικών παρατήρησης της γης), με ακρωνύμιο: AquaNEX, του  Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020”  το οποίο υλοποιήθηκε με την συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, του Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας (επικεφαλής εταίρος), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και του Εθνικού Φορέα Φυσικών Πόρων Αλβανίας. Το AquaNEX είναι ένα στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες παρατήρησης της Γης, στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του υδάτινου και εδαφικού οικοσυστήματος. Στόχος του έργου AquaNEX είναι η προώθηση της κοινής αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή και η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς της, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα, μέσω της εφαρμογής αναβαθμισμένων εργαλείων παρακολούθησης των υδάτων. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο πατήστε εδώ 
Με το νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Π.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Υποστράτηγο, Νίκο Ρουμελιώτη, συναντήθηκε, σήμερα το πρωί, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Νικόλαος Παπαθεοδώρου. Συζητήθηκαν, κυρίως, οι ανάγκες της Π.Υ. σε μέσα και εξοπλισμό, η ενίσχυσή της, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου και η συνέχιση της άριστης συνεργασίας της Πυροσβεστικής με τις υπηρεσίες της Α.Δ. στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δημήτρης Κατσαρός.
Η Διαπιστωτική Πράξη για την "Μεταφορά προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας" έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και είναι διαθέσιμη στο παρακάτω σύνδεσμο 
Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 11:40

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλα τα δάση

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στο σύνολο της Επικράτειας κάθε μετακίνηση, διέλευση και παραμονή σε δάση και άλση εξέδωσε χθες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το έκτακτο μέτρο ελήφθη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών, λόγω των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα για πολλές ημέρες και του μεγάλου αριθμού των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, θέτοντας σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την υγεία. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ     
Σε μέγιστη ετοιμότητα τίθενται, με εντολή του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., Νίκου Παπαθεοδώρου, τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θα έχουν ως συνέπεια τον υψηλό ή ακραίο (κατηγορίες 4 ή και 5) κίνδυνο πυρκαγιών. Στόχος της μέγιστης ετοιμότητας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Α.Δ., είναι να συμβάλει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (https://www.apd-depin.gov.gr) περιέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών από δασικές πυρκαγιές. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, παρακαλείστε να ειδοποιήσετε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.
Γίνεται γνωστό ότι κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, εγκρίθηκε το αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ. Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος Δημοσίου και Ο.Τ.Α., που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου (https://hr.apografi.gov.gr) παρατίθενται στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /804/οικ.12130/11.06.2021 (ΑΔΑ:ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ) εγκύκλιο η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.apd-depin.gov.gr) στην διαδρομή Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας - Εγκύκλιοι ΥΠΕΣ Ο αναλυτικός πίνακας με τις εγκεκριμένες θέσεις είναι διαθέσιμος ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Σελίδα 1 από 11