Χρήσιμα Διοικητικά Έγγραφα

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ κατόπιν Υ.Ε.      2023 11 word 96x96

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ με ΥΔ   2023 11 pdf 96x96   2023 11 word 96x96 

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ χωρίς Υ.Ε.   2023 11 pdf 96x96    2023 11 word 96x96 

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε.   2023 11 pdf 96x96    2023 11 word 96x96 

 - 2023 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Υ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   2023 11 pdf 96x96    2023 11 word 96x96