ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Σ. και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) η εξυπηρέτηση του κοινού στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου θα πραγματοποιείται, μέχρι νεωτέρας απόφασης, μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. 

Οι Υπηρεσίες θα λαμβάνουν τα αιτήματα των συναλλασσομένων μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο). Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού στις υπηρεσίες, πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Ορισμός επιτροπής καταστροφής ακατάλληλου φυτευτικού υλικού από το δασικό φυτώριο Λάππα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ συνολικού εμβαδού 2.786,99 τ.μ. στις θέσεις "Δράκου" και "Κούρμπασι", κτημ. περ. Τ.Κ. Λεπρέου, της Δ.Ε. Ζαχάρως, του Δήμου Ζαχάρως με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998 / 1979 κατόπιν αιτήματος της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τρίπολης (Περιοχή Ζευγολατειού – Νεοχωρίου)» της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρίπολης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 51/15-12-20 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

«Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη νέας γεώτρησης για την κάλυψη αναγκών πρασίνου), στην Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.), στη θέση «Εντός οικισμού Γιάλοβας», της Δ.Κ. Πύλου, της Δ.Ε. Πύλου, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Π.Ε. Μεσσηνίας»

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 258834/2019/29-01-2020 (69MΦΟΡ1Φ-Ι9Λ) απόφασης Συντονιστή με θέμα τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού επτά (7) υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις «ΚΑΤΩ ΒΑΛΤΟΣ», «ΛΑΣΤΙΩΤΗ», «ΑΓΙΑΝΝΗΣ», «ΜΑΤΙ ΤΣΑΚΑΡΕΣΤΟΥ», «ΤΟΥΡΛΗ», «ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ», «ΧΕΛΩΝΑΣ», της Τ.Κ. ΔΑΡΑΣ, Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ, του Δήμου ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ως προς το όνομα του χρήστη.

Δημοσίευση μιας (01) Αποφάσεως μετατάξεως υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

« Ανάρτηση Δασικού Χάρτη στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΥΤΑΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δημοφιλείς Σελίδες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πολιτική Προστασία

ΕΣΠΑ

eu espa2014 2020

Δ/νση Αλλοδαπών

Web - Mail

Υπουργείο Εσωτερικών

Ενιαία Αρχή Πληρωμών

Ευρωπαϊκη Ένωση

Ανοιχτά Δεδομένα

data gov gr

Ύδατα

ydata button

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
KOINOF l
Περιβάλλον

green button

Εκπαίδευση

depin edu

Δασικοί Χάρτες

Πύλη Ερμής

Αποφάσεις Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

proypologismos

Ταυτότητα Ακτών

Κτηματολόγιο

Your Europe

your europe