ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158, ΤΚ 26442 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. 2610 490331, 2610 490342,   FAX : 2610 490339

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ