Δευτέρα, 01 Απριλίου 2024 13:08

Ενημερωτική Ημερίδα για την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος του ποταμού Λαρισσού

Ανοικτή Ημερίδα με θέμα: «Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή» οργάνωσαν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Γεωλογίας, στο πλαίσιο του έργου WaterIQ στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας την περ. Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των Δημοτικών, Περιφερειακών και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και του κοινού για τις δράσεις του έργου WaterIQ στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) του π. Λαρισσού, το οποίο βρίσκεται σε κακή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση λόγω υπεράντλησης και υφαλμύρινσης.

Οι φορείς που συγκροτούν την ομάδα έργου είναι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (Φορέας Υλοποίησης) και η Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. οι οποίοι συνεργάζονται για α) τη δημιουργία ενός βραχυ/μακροχρόνιου κλιματικού μοντέλου, β) την ακριβή οριοθέτηση της υφάλμυρης ζώνης, γ) τη διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού, δ) τη δημιουργία ενός δικτύου περιοδικής και μόνιμης παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης, του ΥΥΣ Λαρισσού και για τη βελτίωση της γνώσης σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υφαλμύρινσης.

Το έργο WaterIQ με MIS 5086610 συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το EEA Grants και 20% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.