Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 14:01

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας

Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας Άγγελος - Παναγιώτης Δημοσθένους.

Στη συνάντηση με τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρη Κατσαρό επισφραγίστηκε η άριστη συνεργασία των υπηρεσιών τους και τέθηκαν οι προτεραιότητες για συνέργιες που θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων πολιτών.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε συναντίληψη των δύο πλευρών και δρομολογήθηκαν κοινές δράσεις στο άμεσο μέλλον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.