Αυτοτελή Τμήματα Τ.Α.Σ. & Τ.Α.Π. (Σεισμοπλήκτων & Πυροπλήκτων)

Με βάση την KYA Αριθμ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31-12-2013 (ΦΕΚ 10/Β/8-1-2014):

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. Δ.Π./02/6/21.01.1985 (ΦΕΚ 303/Β΄/20.5.1985) (Ορθή Επανάληψη 17.05.1985) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισ/των στο Νομό Μεσσηνίας» απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα την Καλαμάτα.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Λευκάδας, ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την οικ/1693/ΤΣΕΠ31.2/12.10.1994 (ΦΕΚ774/Β΄/12.10.1994) «Επανασύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας», απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα τη Λευκάδα.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Αχαΐας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/1381/ΤΣΕΠ31.2/11.8.1993 (ΦΕΚ 649/Β΄/30.8.1993) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Αχαΐας» απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα την Πάτρα.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Αρκαδίας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6994/Α312/31.10.2007(ΦΕΚ 2193/Β΄/13.11.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Αρκαδίας», απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα την Τρίπολη.

Ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας ο οποίος συστάθηκε και λειτουργούσε με την αρ. οικ/6604/Α312/17.10.2007 (ΦΕΚ 2046/Β΄/18.10.2007) «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στον Νομό Ηλείας», απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα τον Πύργο.

Με βάση το ΦΕΚ 1348/Β/28-05-2014:

Συστήνεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Κεφαλληνίας, υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή και έχει έδρα το Ληξούρι Κεφαλονιάς.

 

 

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΠ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ορισμός εισηγήτριας Υπηρεσίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
-Σύσταση Τ.Α.Σ. στον Νομό Κεφαλληνίας
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 52-56 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ, Τ.Κ. 26222, ΠΑΤΡΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τ.Κ. 27100, ΠΥΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ 173,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΙ ΥΠ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ, Τ.Κ. 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ
ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 4, Τ.Κ. 28200, ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.
2610-589100 εως 2610-589399
 26210-35960
27210-96970, 27210-96971
26450-26432
26710-94413, 26710-94418
FAX 
2610-390080
26210-32824
27210-96972
26450-26142
26710-94419