Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2024 12:38

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιανουάριος 2024

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιανουάριος 2024" πατήστε εδώ