Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 14:24

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Αύγουστος 2023

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Αύγουστος 2023" πατήστε εδώ