Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 08:48

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Δεκέμβριος 2022

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Δεκέμβριος 2022" πατήστε εδώ