Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 10:48

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2022

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Οκτώβριος 2022" πατήστε εδώ