Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022 14:29

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2022

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιούλιος 2022" πατήστε εδώ