Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022 13:03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2022

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιούνιος 2022" πατήστε εδώ