Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 14:00

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Μάιος 2022

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Μάιος 2022" πατήστε εδώ