Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 13:44

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Δεκέμβριος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Δεκέμβριος - 2021" πατήστε εδώ