Πέμπτη, 07 Οκτωβρίου 2021 10:06

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Σεπτέμβριος- 2021" πατήστε εδώ