Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021 11:37

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούλιος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Φορέας 1904 - Μήνας Αναφοράς Ιούλιος - 2021" πατήστε εδώ