Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 11:04

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Ιούνιος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Ιούνιος 2020" πατήστε εδώ