ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 12, Τ.Κ. 264 41 Πάτρα

Τμήμα Αδειών Διαμονής

Τηλέφωνο: 2610 452215, 2610 432452
e-mail:  tadpatra@apd-depin.gov.gr

Γραμματεία

Τηλέφωνο: 2610 439817
e-mail:  grammateia@4869.syzefxis.gov.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-Ν5078/2023, άρθρο 193.1

ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (3 ΜΗΝΕΣ)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες οι οποίες έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Αδειών Διαμονής Αχαΐας
με αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Τμήμα Ελέγχου
με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για τις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομοθεσία η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ή του δελτίου διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ) Τμήμα Γραμματείας
με αρμοδιότητα την παραλαβή αιτήσεων,
την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες,
την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.

Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συστήνεται επίσης ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, με έδρα την πρωτεύουσα του οικείου νομού και:

Τμήμα Αδειών Διαμονής
με αρμοδιότητα ιδίως τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

Γραφείο Γραμματείας
το οποίο υπάγεται στο ανωτέρω Τμήμα και είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων,
τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος,
την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες,
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊστάμενος/η

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

e-mail

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Προϊσταμένη :Χρυσάνθη Ν. Γραικούση

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 12

Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ

 

dam@apd-depin.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωστάντζα Παπαγιαννοπούλου

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 12

Τ.Κ. 26442 - ΠΑΤΡΑ

2610425330

damtel@apd-depin.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αμάντα Δαραμούσκα

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 12

Τ.Κ. 26442 - ΠΑΤΡΑ

2610439817

grammateia@4869.syzefxis.gov.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ

Κωνσταντίνα Γαβριλάκη

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 12

Τ.Κ. 26442 - ΠΑΤΡΑ

2610436624

tadpatra@apd-depin.gov.gr

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αλεξάνδρα Μπάκα

ΚΥΠΡΟΥ 37

Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

2631026315

tadmesolo@apd-depin.gov.gr

ΗΛΕΙΑΣ

Αγγελική Χελιώτη

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 11

Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

2621029522

tadhleias@4944.syzefxis.gov.gr

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δημήτρης Κανάκης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 17-21,

Τ.Κ. 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ

2710225307
2710227938

tad-ark@4816.syzefxis.gov.gr

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μαρία Νούτσου

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 93

Τ.Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2741073707

tadk@apd-depin.gov.gr

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Χαράλαμπος Πανούσης

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 –

Τ.Κ. 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

2752027053

tad-arg@4792.syzefxis.gov.gr

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Άννα Κάτσαρη

2Ο ΧΙΛ. ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ,

Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ

2731363449

tad-lak@5147.syzefxis.gov.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νίκος Κασιδάκης

ΑΘΗΝΩΝ 173

Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2721362760
2721362770

tad-mes@5186.syzefxis.gov.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βασιλική Πιτχαβά

AΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ,

Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

2661361587
2661361514

bithava@1745.syzefxis.gov.gr

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Aλέξης Παπαβασίλης

ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 9 & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

2645026543

tad@5161.syzefxis.gov.gr

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Μυρτώ Αλυσανδράτου

Λ.ΒΕΡΓΩΤΗ 160

Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2671026382
2671029304

tad-kef@5053.syzefxis.gov.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανδρέας Βάδεν

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1

Τ.Κ. 29100 Μικρό Διοικητήριο ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2695362123
2695362185
2695362122
2695362132
2695362133

tad-zak@4926.syzefxis.gov.gr