ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περιφερειάρχης: Νίκας Παναγιώτης
Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22100 Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2713-601190, 2713-601191    FAX: 2713-601173
Αναρτήσεις αποφάσεων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"