Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 08:51

Εξαίρεση ορισμένου χρόνου των τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔ ΠΔΕ&Ι από τη διαδικασία κλήρωσης για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Διαγωνισμών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Εξαίρεση ορισμένου χρόνου των τεχνικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔ ΠΔΕ&Ι από τη διαδικασία κλήρωσης για τη 
συμμετοχή τους σε Επιτροπές Διαγωνισμών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών.


Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ