Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 15:14

Σύγκληση Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών»