Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 21:31

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ"

Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε στο συννημένο αρχείο

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  και το Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς βρίσκονται στα συννημένα αρχεία