Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 12:33

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων για τα Τμήματα 5 (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων Ν. Ζακύνθου) και 7 (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων Ν. Κέρκυρας)

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τους αποδέκτες της παρούσας πρόσκλησης, όπως υποβάλλουν έγγραφη προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων για τα Τμήματα 5 (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων Ν. Ζακύνθου) και 7 (Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων Ν. Κέρκυρας) της υπ’ αριθμ. 01/2023 Διακήρυξης, εκτιμώμενης αξίας ανά Τμήμα (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), ως ακολούθως:

Τμήμα διακήρυξης                              Αντικείμενο Τμήματος                                       Εκτιμώμενη αξία
      ΤΜΗΜΑ 5                 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων Ν.Ζακύνθου             9.897,58 €
      ΤΜΗΜΑ 7                 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων Ν.Κέρκυρας            21.032,35 €

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014493445 2024-03-29)

Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2α Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η πλήρης πρόσκληση καθώς και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμα ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση.