Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 13:14

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πεντακοσίων (500) αδειών χρήσης αντιϊικού λογισμικού (antivirus) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. προσκαλεί τον αποδέκτη της παρούσας πρόσκλησης, όπως υποβάλλει έγγραφη προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ανάθεση της προμήθειας πεντακοσίων (500) αδειών χρήσης αντιϊικού λογισμικού (antivirus) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 24PROC014485514 2024-03-28)

Ο προσκεκλημένος οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλλει την προσφορά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η πλήρης πρόσκληση καθώς και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση.