Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 12:31

Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι την 18/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., θα διεξαχθεί, στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36, Τρίπολη, τηλ. 2713 611 106), η Γ' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Η περίληψη της διακήρυξης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ