Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 13:42

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Ν. Κέρκυρας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Ν. Κέρκυρας, την 20η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 3Β, Κέρκυρα 49100.

Η πλήρης διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ