Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2024 13:28

Διακήρυξη ΣΤ' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και Αδειών Διαμονής στο Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι την 29/02/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15π.μ., θα διεξαχθεί, στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36, Τρίπολη, τηλ. 2713 611 106), η ΣΤ' επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης και Αδειών Διαμονής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Η περίληψη της διακήρυξης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ