Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 13:37

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και Τ.Δ.Ο. Τρίπολης/Υγειονομικές Επιτροπές Τρίπολης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. στην Τρίπολη

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου και Τ.Δ.Ο. Τρίπολης/Υγειονομικές Επιτροπές Τρίπολης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. στην Τρίπολη, την 05/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36, Τρίπολη, τηλ. 2713 611 106). 

Η πλήρης διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ