Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 11:59

Β' Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και του Τμήματος Πληροφορικής στο Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Β' Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού Αρκαδίας και Πληροφορικής στο Ν. Aρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., στις 17-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας (Ουάσιγκτον 36, Τρίπολη, τηλ. 2713 611 106). 

Η περίληψη της διακήρυξης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ