Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 14:28

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Ν. Μεσσηνίας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) στο Ν. Μεσσηνίας.

Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα κτιριολογικά προγράμματα των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. στο Ν. Μεσσηνίας είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση