Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 17:49

Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022»

Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022» μετά από κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού (α/α συστήματος 94319) ως άγονου.

Η προσφυγή είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ