Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 15:01

Υποβολή Υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/1982

Η εγκύκλιος για την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1256/1982 είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση