Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 11:02

Ματαίωση των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια λόγω απόσυρσης υποψηφιοτήτων

Η πλήρης απόφαση για την απόσυρση των υποψηφιοτήτων καθώς και τη ματαίωση των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ