Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 10:14

Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια

Η πλήρης απόφαση για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ