Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 12:57

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Οριστικοί πίνακες υποψηφίων

Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση