Τρίτη, 02 Αυγούστου 2022 11:50

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

Αναφορικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια, παραθέτονται οι οριστικοί  πίνακες εκλογέων, στους οποίους περιλαμβάνονται κατ’αλφαβητική σειρά οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.).

Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., καθώς και οι πίνακες των εκλογέων, είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση