Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 13:52

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων

Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση