Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021 14:16

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η Εγκύκλιος)

Η 67η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το ΦΕΚ (5401/Β/20-11-21) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  καθώς και το Σχέδιο Λίστας υπόχρεων & εξαιρουμένων υπαλλήλων από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση