Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 15:09

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (55η & 56η Εγκύκλιος)

Η 55η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η 56η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι καθώς και το προς συμπλήρωση αρχείο Excel είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση