Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 13:59

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - Υποχρεωτική Διενέργεια Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι καθώς και το σχετικό ΦΕΚ (1870/Β/07-05-2021) είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση