ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Η 64η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η 63η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η 62η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η 61η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η 60η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το ΦΕΚ σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου καθώς και η εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι  είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση
Η 58η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Η 59η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Η 57η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Σελίδα 1 από 13