Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020 22:25

H παραλαβή της άδειας διαμονής από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Αχαίας - Πάτρα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού στο applications.migration.gov.gr

Από 23/06/2020 η παραλαβή της άδειας διαμονής από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Αχαίας - Πάτρα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού στο https://applications.migration.gov.gr/