Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 10:46

Ημερίδα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας στο πλάισιο του έργου WaterIQ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Γεωλογίας, στο πλαίσιο του έργου WaterIQ «Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή» και συμβάλλοντας στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, θα πραγματοποιήσει Ανοικτή Ημερίδα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 στις 09:00 π.μ..

H πλήρης ανακοίνωση και το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση.