Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 15:43

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση