Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 15:38

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 12-01-2023 της με αριθ. κατ. 107/2022 από 10-11-2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Mονομελούς Εφετείου Πατρών για τον προσδιορισμό του τμήματος της εύλογης αποζημίωσης

Ειδοποίηση - Κλήση για δικάσιμο στις 12-01-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 107/2022 από 10-11-2022 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Mονομελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αλεξόπουλου Ηλία κλπ. (συν 116), με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί το τμήμα της εύλογης αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 331782/24-10-2022 (ΦΕΚ 729/2022) απόφαση.

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης - κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.