Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 09:53

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο 10-9-2021 της με αριθ. κατ. 25/2019 από 12-06-2019 αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου

Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 10-09-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., (κατόπιν ματαίωσης λόγω covid της δικασίμου της 19-02-2021), της με αριθ. κατ. 25/2019 από 12-06-2019 αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά των: 1) Μπούζα Ευγενίας κλπ. (συν. 375) και κατά της υπ' αριθμ. 87/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία καθορίστηκαν οι οριστικές μονάδες αποζημίωσης για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, με την υπ' αριθμ. 60359/4383/31.05.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 197/31.05.2013).

Το πλήρες κείμενο της ειδοποίησης-κλήσης είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.