Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 10:16

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση